Vi kalder den en inspirationsbog – til de mange praktiserende læger, der er grundigt trætte af at høre, hvad de gør forkert. Men som stadig gerne vil inspireres af andres erfaringer.

»KOL-patienter er en gruppe, der lidt føler, at deres sygdom er deres egen skyld, fordi de bare kunne lade være med at ryge. Derfor er de svære at få til at komme. Og de føler måske heller ikke, at de får så meget ud af det.«

Sådan fortæller praktiserende læge Berit Lavik om konsultationerne – eller manglen på samme – med KOL-patienterne. Men hun og kollegerne i Rødovre Lægehus fik vendt den onde spiral.

    400.000 danskere skønnes at have KOL. Hvordan fanges de tidligt, og hvordan får man dem til at komme til konsultationerne? I ’KOL inspiration til almen praksis’ giver syv læger og tre sygeplejersker viden, erfaring og inspiration til at komme videre med behandlingen af KOL i almen praksis.