Klinisk genetisk afdeling består af Genetisk Rådgivning, Klinik for Sjældne Handicap og 4 laboratorier: Kromosomlaboratoriet, Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium, Metabolisk Laboratorium, Molekylærgenetisk Laboratorium.

Den Genetiske Rådgivningsfunktionen betjener årligt mere end 1000 familier med henblik på udredning af monogene sygdomme, herunder arvelige kræftsygdomme.

Anne-Marie Gerdes kommer fra en stilling som professor og overlæge ved samme afdeling.

Hun er speciallæge i klinisk genetik og har arbejdet på flere klinisk genetiske afdelinger i Danmark og i England.

Anne-Marie Gerdes primære forskningsområde er arvelige kræftsygdomme og især anvendelse af ny genomisk diagnostik og de etiske aspekter heraf.