Erik Sloth er professor ved Aarhus Universitet og overlæge på Aarhus Universitetshospital og den første anæstesilæge i verden, som er blevet udnævnt til professor i ultralyd. 

Pengene skal gå til at supplere og opgradere eksisterende udstyr i Aarhus Universitetshospitals laboratorium til kredsløbsforskning, der er blevet opbygget gennem en række tidligere donationer fra The John and Birthe Meyers Foundation.

Erik Sloth har skabt en verdenssucces ved at introducere små håndholdte ultralydsskannere i undersøgelse og behandling af kritisk syge patienter. Som supplement til de øvrige undersøgelser af patienten benyttes ultralyd til vurdering af patientens hjerte, lungeog kredsløb.

Erik Sloths ultralydskoncept benyttes allerede i lægeambulancerne i Region Midtjylland og i akutlægehelikopteren i Nord- og Midtjylland, og det er i hastig udvikling over hele verden.

Mange andre lægespecialer har taget ideen til sig, især på akutafdelinger og børneafdelinger er der stor interesse for metoderne.

Derfor har Aarhus Universitet besluttet, at alle medicinske studenter fra efterårssemestret 2012 skal uddannes i basal praktisk ultralyd til vurdering af den kritisk syge patient. Aarhus Universitet bliver således det første universitet i verden, der kombinerer interaktiv e-læring med praktisk ultralydstræning som en del af lægestudiet.