Donationen skal bruges til at undersøge, hvorvidt det er muligt allerede i alarmeringsfasen at identificere patienter med stor stroke i hjernen.

Derved kan transport med akutlægehelikopter visiteres direkte til patienten, så man sparer tid og kan påbegynde den specialiserede behandling hurtigst muligt. Det anslås, at 300 patienter med blodpropper i hjernen hvert år vil have gavn af den eksperimentelle behandling endovaskulær terapi frem for trombolyse, som normalt anvendes. Men kun omkring 100 patienter tilbydes behandlingen.

Behandlingens succes afhænger i høj grad af, hvor lang tid der går, fra blodproppen indtræffer, til patienten bliver behandlet, og her vil en reduceret transporttid til hospitalet have en betydning.

Formålet med undersøgelsen er derfor at belyse, om ændrede retningslinjer for visitation af akutlægehelikopteren giver kortere transporttid for patienter med stor stroke samt flere patienter, der kan tilbydes endovaskulær terapi.