Hans-Erik Wittendorff Jespersen er 47 år og blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet i 1996.

I 2011 opnåede han speciallægeanerkendelse i urologi efter blandt andet fire et halvt års ansættelse ved urologisk afdeling på Herlev Hospital.

Hans-Erik Wittendorff Jespersen er bredt uddannet fra de urologiske afdelinger ved blandt andet Roskilde Sygehus og Herlev Hospital. Han har særligt specialiseret sig i laparoskopisk kirurgi og har erfaring med perkutan stenkirurgi.

Aktuelt deltager Hans-Erik Wittendorff Jespersen i regionsfunktionen ved laparoskopiske operationer for nyrecancer.

Hans-Erik Wittendorff Jespersen er vejleder for læger i hoveduddannelsesstilling og har været instruktør ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation.