Professor, dr.med., Henrik Toft Sørensen har i mange år været betragtet som en af de førende forskere inden for klinisk epidemiologi, som er den medicinske videnskab, der anvender epidemiologiske metoder til at studere forløbet af sygdomme også kaldet prognosen.

Han har blandt andet medvirket til en bedre forståelse af en række medicinske sygdommes langtidsprognose, ligesom han har høstet stor anerkendelse for sin forskning i, hvordan tilstedeværelsen af flere kroniske sygdomme påvirker prognosen for en række medicinske sygdomme som cancer, blodprop i hjertet, leversygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Henrik Toft Sørensen har siden 2000 været leder af Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Aarhus Universitetshospital.

Han er medinitiativtager til et nordisk netværk omkring anvendelse af nordiske registre indenfor kliniske epidemiologi, ligesom han har et tæt samarbejde med en række internationale universiteter, heriblandt Boston University og University of North Carolina.

Han er adjungeret professor i epidemiologi og intern medicin ved begge disse universiteter.

Henrik Toft Sørensen er forfatter eller medforfatter til mere end 700 videnskabelige publikationer. Mange af disse er offentliggjort i førende tidsskrifter som bl.a. New England Journal of Medicine, British Medical Journal og Lancet.

Hans forskning er gennem årene blevet anerkendt gennem priser, forskningsbevillinger og udnævnelser til faglige råd og udvalg. Han har blandt andet fungeret som rådgiver for Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Indikatorprojekt i forbindelse med implementering af metoder til monitorering af kræftprognoser.

Han er medlem af det Frie Forskningsråd for Sygdom og Sundhed og medlem af bedømmelsesudvalget ved det hollandske akademi.

Henrik Toft Sørensen blev uddannet cand.med. i 1983 fra Aarhus Universitet, ph.d.. i 1994 og dr. med. i 1996 på en afhandling om anvendelse af eksisterende registre til klinisk forskning baseret på epidemiologiske metoder. Han arbejdede i de første år efter endt uddannelse på blandt andet Thisted Sygehus og Aalborg sygehus.

I 1993 blev han speciallæge i intern medicin og i 1997 i hepatologi efter ansættelser som 1. reservelæge på Medicinsk Afdeling på Randers Centralsygehus og Medicinsk Afdeling på det daværende Kommunehospitalet (senere Aarhus Universitetshospital) i Aarhus. Herfra blev han udnævnt til overlæge i 1998.

Hagedorn Prisen, der uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin, gives som belønning for en fremragende videnskabelig indsats inden for et område af intern medicin. Prisen er på 250.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris, og 150.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde.

Prisen overrækkes i forbindelse med Dansk Selskab for Intern Medicins Årsmøde 2012 d. 9. marts hos Novo Nordisk Fonden i Hellerup.