Som lærestolsprofessor bliver Jørgen Frøkiær ansvarlig for forskningen på nuklearmedicinsk afdeling og PET Centret, der er en fælles afdeling ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, som udfører billeddiagnostik på molekylært plan.

Afdelingens forskningsområder omfatter bl.a. udvikling af bedre diagnostik af hjerte- og karsygdomme.

I samarbejde med onkologer og kirurger forskes der også i at forbedre de diagnostiske muligheder og behandlinger for en række forskellige kræftsygdomme.

Jørgen Frøkiær har siden 2006 været medlem af Lundbeckfondens videnskabelige komité, og han er næstformand i Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom og deltager i en række europæiske netværk, for at fremme optimale infrastrukturer som er forudsætningen for forskningsgennembrud.

Derudover har han i mange år forsket i mekanismerne ved nyrereduktion i forbindelse med nyresygdomme, samt hjerte-, lever- og kræftsygdomme.

Han har gennem hele sin karriere prioriteret både grundforskning og klinisk forskning, hvor patienten er i centrum. Arbejdet med at bygge bro mellem de to forskningstraditioner er senest blevet fuldendt med salget af lægemiddelkandidaten ”AP214” for 623 mio. kr. til amerikanske Abbott.

Jørgen Frøkiær har sammen med professor Søren Nielsen arbejdet på at udvikle ”AP214”, siden det for ti år siden startede som et grundforskningsprojekt på Aarhus Universitet.

Jørgen Frøkiær (f. 1956) er uddannet cand.med. fra Aarhus Universitet i 1986. Herfra fik han også sin doktorgrad i 1998, hvor han også blev speciallæge i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Han kommer fra en stilling som professor og overlæge i klinisk fysiologi på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.