Jørgen Vestbos forskningsområde er kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Han har dels arbejdet med KOL-epidemiologi (primært med data fra Østerbroundersøgelsen), dels arbejdet med klinisk forskning, herunder interventionsstudier.

Han har været meget optaget af, hvor dårligt forstået denne folkesygdom har været, og hvor under-diagnosticeret og under-behandlet KOL fortsat er.

På Hvidovre Hospital, hvor han hidtil har været overlæge, har han sammen med kolleger fokuseret på klinisk patientnær KOL-forskning og høstet meget stor anerkendelse for dette. I 2010 blev Jørgen Vestbo tildelt Dansk Lungemedicinsk Selskabs hæderspris for sit arbejde.

For at udbrede forståelsen for diagnostik og behandling af KOL har han i flere år været involveret i Global Initiative for Obstructive Lung Diseases (GOLD), der siden 2001 har udarbejdet et dokument om KOL-strategi.

Dette danner basis for de fleste nationale retningslinjer for KOL. Som formand for GOLD's Science Committee var han ansvarlig for 2011-revisionen af GOLD-dokumentet.

Jørgen Vestbo blev overlæge på Hvidovre Hospital i 1999. I 2003 blev han som nævnt professor i lungemedicin ved University of Manchester, og i 2006 blev han professor i lungemedicin ved Københavns Universitet.

Jørgen Vestbo er født i 1959, han gik på Lyngby Privatskole og blev matematisk-fysisk student fra Lyngby Statsskole i 1977. Han blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1984 og fik sin speciallægeuddannelse i intern medicin og lungemedicin på Københavnske hospitaler.