Jørn Theil kommer fra en stilling som ledende overlæge ved nuklearmedicinsk afdeling og PET-Centret på Aarhus Universitetshospital.

Jørn Theil er 58 år og blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet i 1979. I 1990 opnåede han den medicinske doktorgrad ved Aarhus Universitet på sin afhandling om eksperimentel nyrefysiologi, og i 1993 blev han speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Han har en målrettet uddannelse bag sig i og solid klinisk erfaring fra ansættelser ved de klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger på blandt andet Hvidovre Hospital, Aarhus Universitetshospital og Næstved Sygehus.

Jørn Theil har særligt specialiseret sig i nyrefysiologi, endokrinologi og onkologi og stod i spidsen for at planlægge og opbygge den nuklearmedicinske funktion på Næstved Sygehus.

Jørn Theil har ledelseserfaring fra en række ansættelser, er fortsat forskningsaktiv og har siden 2010 været formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.