Han kommer fra en stilling som specialeadministrerende overlæge ved Gastroenheden, kirurgisk sektion, på Hvidovre Hospital.

Lars Naver er 61 år og blev lægevidenskabelig kandidat i 1976 fra Københavns Universitet. I 1988 opnåede han speciallægeanerkendelse i kirurgi og i 1997 i kirurgisk gastroenterologi. 

De sidste fem til syv år har Lars Naver hovedsageligt beskæftiget sig med fedme- og reflukskirurgi under sin ansættelse ved Hvidovre Hospital, hvor han var hovedansvarlig for opbygning af funktionen.

Derudover har Lars Naver solid klinisk erfaring med avanceret laparoskopisk kirurgi.

I 2003 opnåede Lars Naver universitetsdiplom i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet, og hanhar betydelig praktisk erfaring som leder, idet han blandt andet har været centerchef ved Centralsygehuset i Rønne og ledende overlæge ved Gastroenheden på Hvidovre Hospital. 

Lars Naver har i en periode været formand for overlægerådet på Hvidovre Hospital.

Lars Naver er fortsat forskningsaktiv og har publiceret mere end 40 videnskabelige arbejderer forfatter til lærebogskapitler og er mentor for europæiske forskere i bariatri.