Lars S. Rasmussen er overlæge på Rigshospitalet i anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, hvor hans professorat er tilknyttet.

Han er 52 år og blev uddannet ved Københavns Universitet i 1985. Han blev speciallæge i anæstesiologi 1994, fik en ph.d.-grad i 1999 og blev dr.med. i 2007.

Akutmedicin er den viden og de færdigheder, som kræves til bedst mulig forebyggelse, diagnose og behandling af akutte skader og sygdomme hos patienter og spænder fra akutte henvendelser til praktiserende læger over indsatsen i ambulancer til behandling på hospitalernes akutmodtagelser.

Professoratet er blevet til i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, TrygFonden og Københavns Universitet.

Det fem-årige professorat er finansieret af TrygFonden og skal styrke forskningen i akutmedicin i Danmark i et samarbejde med to andre akutprofessorater, som TrygFonden også finansierer på henholdsvis Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Region Hovedstaden og Region Sjælland glæder sig til, at akutforskningen i Danmark nu med ansættelsen af den højt kvalificerede og internationalt anerkendte nye professor vil få et kraftigt løft. Det skaber samtidig mulighed for et øget samarbejde mellem de to regioner om akutforskningen til gavn for de akutte patienter.

Også Københavns Universitet glæder sig til at få den første akutprofessor.

Lars S. Rasmussen har publiceret mere end 140 videnskabelige artikler og skrevet en række lærebogskapitler. Derudover er han chefredaktør for det skandinaviske tidsskrift Acta Anaesthesiologica Scandinavica.