I Danmark findes der helt unik viden om, hvilken behandling gigtpatienter får, og hvilken effekt, der er af behandlingen.

Tusinder af patienters behandling bliver fulgt tæt i den landsdækkende database DANBIO, hvor patienterne selv er med til at indtaste oplysninger.

En af de centrale kræfter bag databasen er overlæge Merete Lund Hetland fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital, som nu er udnævnt til klinisk professor ved Københavns Universitet.

De seneste 15 år har hun arbejdet på at forbedre behandlingen af danske gigtpatienter: Både ved at udvikle selve behandlingsstrategien gennem kliniske studier, men også ved at være en ihærdig fortaler for systematisk at registrere helt 'almindelige' gigtpatienter i DANBIO og derigennem få ny viden om gigtsygdommene og hvordan de skal behandles.

For øjeblikket er hun sammen med sine kolleger ved at opgøre resultaterne fra et stort studie, hvor lægerne sammenligner effekten af aggressiv brug af traditionel gigtmedicin med effekten af de dyre biologiske lægemidler.
Hendes netværk omfatter også en stribe ph.d. studerende, der bl.a. udforsker arvemassens betydning for om en behandling virker, hvordan man kan begrænse at gigten ødelægger leddene, og hvornår man kan stoppe behandlingen. Håbet er, at reumatologerne en dag ved at tage en blodprøve kan give den enkelte patient den rigtige behandling fra starten af. Andre studerende undersøger, hvorfor så mange patienter må opgive at passe deres arbejde og hvordan fysisk inaktivitet påvirker patienternes risiko for hjertesygdom.

Merete Lund Hetland har skrevet mere end 100 videnskabelige artikler og bogkapitler. Hun blev speciallæge og overlæge i år 2000 og dr. med. i 2011 på en afhandling om netop behandlingsstrategi ved leddegigt.

Hun skrev ph.d.-afhandling om knoglernes stofskifte hos distanceløbere i 1997. I sin fritid leder hun den danske afdeling af organisationen Acem, som bl.a. underviser i meditation og kommunikation.

I 2000 var hun med til at starte DANBIO, der i dag følger 30.000 patienter med leddegigt og de beslægtede sygdomme psoriasisgigt og Morbus Bechterew: Både dem, der får de kostbare såkaldt "biologiske" lægemidler, og dem, der får andre præparater.

Merete Lund Hetland er formand for DANBIOs styregruppe og leder det videnskabelige arbejde i samarbejde med alle landets gigtafdelinger. DANBIO er en af de største gigtdatabaser i verden, og forskningsresultaterne har vakt international opsigt. Baseret på DANBIO er der bl.a. oprettet tilsvarende databaser i Schweiz, Tyrkiet og Island.