Bevillingen går til projektet 'MikroRNas betydning som prædiktiv og prognostisk biomarkør hos patienter med leddegigt behandlet med adalimumab'.

Formålet med projektet er at udvikle en analyse, som med udgangspunkt i den nyeste teknologi og viden fokuserer på at forbedre sygdomsforløbet hos og behandlingen af patienter med leddegigt. Det ønskes at identificere forhold i arvemassen, der i kombination med klinisk vurdering og billeddiagnostik vil kunne forudsige hvilke patienter, der vil have gavn af behandling med adalimumab og de patienter, der vil udvikle den mest alvorlige og aggressive sygdom.

Projektet åbner for individualiseret behandling af patienter med leddegigt baseret på genetiske markører. Dette vil sikre en hurtig og mere effektiv behandling af leddegigt samt en bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer til gavn for både patienter og samfundet.

Ca. 35.000 danskere lider af leddegigt, en sygdom der medfører stærke smerter, nedsat funktionsevne, ledskader og øget dødelighed.

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der til stadighed er økonomisk basis for støtte til mennesker med bevægelseshandicap.

Herudover engagerer Bevica Fonden sig i forsknings- og udviklingsarbejde med særligt fokus på bevægeapparatet.

Fondens formål er at medvirke til at give mennesker med bevægelseshandicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Navnet Bevica er dannet af ordene bevægelse, viden og care.