Adjungeret professor, forskningschef, overlæge og dr. med. Peter Rossing er blevet tildelt et 5-årigt forskningsprofessorat ved Aarhus Universitet, hvor han fremover skal være med til at styrke det i forvejen stærke felt mellem diabetes- og hjerte-karforskning.

Diabetespatienter har en øget risiko for hjerte-karsygdom, uanset om de lider af type 1- eller type 2-diabetes. Derfor er det vigtigt at undersøge markører i blod og urin samt at udvikle nye undersøgelsesteknikker af hjerte-karsystemet til at finde sygdommen.

Peter Rossing vil sammen med sit forskningsteam på Steno Diabetes Center i Gentofte og de nye forskningskolleger på Aarhus Universitet iværksætte studier af ny medicin til forebyggelse og behandling af diabetespatienters hjerte-karsygdom for at opnå en bedre forståelse og behandling af sygdommen.

Med den nye forskning er det muligt at opdage nye metoder til at finde risikopatienter og undersøge nye behandlingsmetoder. 

Forskningen i diabetespatienters hjerte-karsygdom er altafgørende for de mange patienter med diabetes. Med den nye forskning håber Peter Rossing at kunne sikre patienterne en bedre behandling og dermed et længere liv med færre diabeteskomplikationer.