Peter Toft starter i Silkeborg 1. november, hvor han sammen med ortopædkirurg, ledende overlæge Søren Søndergaard Mikkelsen og oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen får ledelsesansvaret for centrets daglige drift og udvikling, herunder ledelse af centrets 575 medarbejdere.

Peter Toft afløser ledende overlæge Jens Jørgen Daugaard, som efter eget ønske fortsætter som overlæge med kliniske opgaver i centret.

Peter Toft er 57 år. Han blev speciallæge i anæstesiologi i 1994 og har uddannet sig bredt inden for specialet, som bl.a. omfatter narkose, smertebehandling og intensiv behandling af kritisk syge patienter.

Fra 1998 til 2007 var han overlæge på anæstesiologisk afdeling ved det daværende Århus Kommunehospital. Herefter fulgte knap tre år som klinikchef på Aabenraa Sygehus' anæstesiologiske afdeling, inden han i 2010 blev ansat som ledende overlæge på Anæstesi- og Operationsafdelingen ved Hospitalsenheden Horsens.

Peter Toft kommer dermed til Silkeborg med en solid ballast, der foruden den lægefaglige ekspertise også omfatter erfaring med personaleledelse, strategisk og faglig udvikling samt aktivitets- og budgetstyring.

Center for Planlagt Kirurgi er etableret som led i Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012, hvor ortopædkirurgi og anæstesiologi er smeltet sammen til én enhed.

Centret har i 2011 overtaget en række operationer med kort ventetid fra friklinikkerne i Brædstrup, Ringkøbing og Grenaa og består af to ortopædkirurgiske sengeafsnit med i alt 45 senge og et intensivt afsnit med otte senge, hvoraf de fire drives i tæt samarbejde med Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Derudover hører også akutklinik og akutlægebil under Center for Planlagt Kirurgi.