Han kommer fra en stilling som overlæge ved billeddiagnostisk afdeling på Regionshospitalet i Viborg.

Rajesh Seth er 47 år og blev lægevidenskabelig kandidat fra ESI Hospitals i New Delhi, Indien, i 1989 og blev speciallæge i radiologi samme sted i 1999.

I 2008 kom Rajesh Seth til Danmark og fik dansk autorisation som læge. Han blev speciallæge i diagnostisk radiologi i 2010.

Rajesh Seth er bredt uddannet radiolog med erfaring i blandt andet ultralyds- og CT scanninger. I Indien har Rajesh Seth arbejdet som overlæge og ledende overlæge i en årrække.

På Regionshospitalet i Viborg har Rajesh Seth erfaring som overlæge siden 2010 og har også undervisningserfaring.