Steffen Friis kommer fra en stilling som specialeansvarlig overlæge på samme afdeling og tiltrådte stillingen som ledende overlæge den 1. juni. 

Den nye ledende overlæge er dr.med. og speciallæge i intern medicin og gastroenterologi. Han har været ansat på Gentofte Hospital i ni år og har haft ansvaret for den medicinske visitation og det akutte medicinske modtageafsnit.

Medicinsk afdeling F er en af Gentofte Hospitals største afdelinger, og opgaverne spænder meget bredt. F.eks. har afdelingen ansvaret for hospitalets akutklinik og for den akutte medicinske modtagelse.

Derudover er afdelingen specialiseret i mave-, tarm- og leversygdomme, stofskiftesygdomme samt diabetes og har derfor også mange kroniske patienter i lange forløb.

Udover den daglige drift og udvikling vil Steffen Friis også arbejde for at styrke Medicinsk afdeling F's forskningsmæssige profil.