Henning Bundgaard speciallæge i intern medicin og kommer fra en stilling som afdelingslæge samme sted.