Tina Ken Schramm er 52 år, blev lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet i 1987, speciallæge i intern medicin i 2004 og i kardiologi i 2010. 

I øjeblikket er Tina Ken Schramm ved at færdiggøre sin ph.d.-afhandling om diabetes og kardiovaskulær sygdom.

Tina Ken Schramm har deltaget i en lang række kardiologiske forskningsprojekter overvejende vedrørende risikofaktorer og forebyggelse af hjertesygdom. 

Tina Ken Schramm har en bred intern medicinsk og kardiologisk uddannelse bag sig fra ansættelser på Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet. I en periode har Tina Ken Schramm været konstitueret leder af koronarafsnittet ved Kardiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.  

Tina Ken Schramm har desuden undervisningserfaring og har været klinisk lærer og tutor.